"زن ها نیاز دارند احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند در روابط صمیمی خود آرامش و اعتماد به نفس داشته باشند."

این حقیقتی ساده و در عین حال بسیار نیرومند است؛ هنگامی که ما زن ها احساس امنیت می کنیم در بهترین اندازه های خود ظاهر می شویم. بدین معنا که آرامش بیشتر و نگرانی کمتر، اعتماد به نفس بیشتر و ناامنی کمتر، و بالاخره استقلال بیشتر و توقع کمتری خواهیم داشت. ما زن ها به حکم می دانیم هر گاه احساس امنیت داریم به آنچه مطلوب خود و نیز مطلوب مرد زندگی مان است نزدیکتر می شویم ...

:orange_book: رازهایی درباره زنان
✍🏻 باربارا دی آنجلیس