قدرِ پول باید به اندازه‌ای نزد یک جنتلمن ناچیز باشد که نبودش نتواند آرامش او را برهم زند.

:closed_book: قمارباز
✍🏻 داستایوفسکی